BanG Dream! / Official art list / Picotaru Mono, Fever! - Kasumi, Ran, Kokoro, Aya, Yukina, Mashiro, LAYER


Type Official art
Image Image
Korean version
Image (Korean version)
Members
Song
Picotaru Mono, Fever!
Picotaru Mono, Fever!
Share