Players list / VickyPlayZVickyPlayZ avatar

VickyPlayZ


Hi, my name is Vicky. I mostly play LLSIF & Bandori, I sometimes play Revune Starlight! LLSIF best girls are Kotori, Honoka, & Ruby. Bandori best girls are Eve, Kokoro, & Arisa

1 account: