BanG Dream! / Comics list / Tsukushi & Mashiro #1 "Tsukinomori Sensibilities"


Title Tsukushi & Mashiro #1 "Tsukinomori Sensibilities"
Type Comics
  Image Image
  Japanese version
  月ノ森の自覚
  Image Image
  English version
  Tsukushi & Mashiro #1 "Tsukinomori Sensibilities"
  Image Image
  Taiwanese version
  Tsukushi & Mashiro #1 "Tsukinomori Sensibilities"
  Image Image
  Korean version
  Tsukushi & Mashiro #1 "Tsukinomori Sensibilities"
  Members
  Share